+ فیلم آموزش کار با Siemens LOGO
سافت نرم افزاری که برنامه نویسی را برای لوگوی زیمنس siemens logo آسان می کند !! پیاده سازی پروژه های ساده اتوماسیون شما یا کنترل پروژه شامل : سوئیچ زمان ، زمانبندی رله ها ، شمارنده و رله کنتاکتور همه در یک راه حل .


یکشنبه 4 اسفند 1392

عنوان آخرین یادداشتها