+ راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای امنیت سایبری در سامانه های صنعتی
هر چند تصویر می شد سامانه های کنترل صنعتی در برابر حملات سایبری مصون می باشند ، اما حواث سال های اخیر حاکی از شدت ضعف ساختار این سامانه ها و نیاز مبرم آن ها به استفاده از راهکارهای مقاوم سازی و تدافعی است . روش های بسیاری جهت بهبود امنیت سایبری این سامانه ها وجود دارد که برخی از مهم ترین آن ها عبارت است از : به روز رسانی plc ها ، تجهیزات صنعتی به روز رسانی سیستم عامل و نرم افزار های مورد استفاده جهت برنامه نویسی و پایش فرآیندهای صنعتی مشخص کردن دقیق تمام شبکه هایی که به شبکه صنعتی متصل هستند استفاده از دیواره های آتش استفاده از تجهیزات IID و IPS استفاده از محیط DMZ بکارگیری شبکه های خصوصی مجازی VPN استفاده از متدهای احراز هویت قوی بستن درگاه ها و جلوگیری از دسترسی به سامانه از طریق درگاه ها USB استفاده از آنتی ویروس های مطمئن و قوی راضی نگهداشتن کارمندان استفاده از متدهای رمز نگاری بسیار قوی استفاده از پروتکل های ارتباطی امن و ... بی شک ظهور سامانه های صنعتی از جمله DCS و SCADA و اتصال آن به شبکه جهانی ، تاثیر شگرفتی در توسعه فرآیندهای کنترلی زیر ساخت های حیاتی کشور ها ، به ویژه نظارت و کنترل تجهیزات از راه دور داشته است . هرچند این پیشرفت و توسعه ، آسیب پذیری های جدیدی را نیز به همراه داشته که بحث امنیت سایبری سامانه های کنترل صنعتی را به چالش کشیده است . از این منظر شناخت کامل بسترها و بخش های آسیب پذیر و همچنین تهدیدات ناشی از آنها امری لازم و ضروری است .پس از شناخت بخش های آسیب پذیر سامانه های صنعتی بررسی راهکارهای تدافعی و بهبود سطح ایمنی ، از جمله اقدامات است که در کاهش تهدیدات و خطرات احتمالی نقش بسزایی دارد . از جمله مهم ترین این اقدامات می توان به بهره گیری از استانداردها و توصیه نامه های ارتقای امنیت سایبری اشاره کرد. شرکت توسعه سیماتک ایرانیان


یکشنبه 27 بهمن 1392

عنوان آخرین یادداشتها