+ راه حل های پیشنهادی جهت رفع مشکلات توسعه ی صادرات
+ فیلم آموزش کار با Siemens LOGO
+ حامیت از تولیدات و توان فنی و مهندسی ایرانی
+ اخبار صنعت برق - رایزنی برای حل مشکلات صنعت برق با منابع صندوق توسعه
+ اخبار صنعت برق - وزارت نیرو از واریز درآمد آب و برق به حساب سازمان هدفمندی معاف شد
+ سیماتک ایرانیان - فروش درایو مدیوم ولتاژ اشنایدر الکتریک فرانسه Medium Voltage AVT 1200
+ راهکارهای صنعتی و اقتصادی از نگاه کنفدراسیون صنعت ایران
+ راهکارهایی جهت بهبود و ارتقای امنیت سایبری در سامانه های صنعتی
+ آینده اتوماسیون